Header Ads
Breaking News

ಕಡಲಾಮೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ : ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಎಂ.ಎ ಮಧ್ಯಸ್ತ ಮಾಹಿತಿ

ಕಡಲಾಮೆಗಳು ವಿನಾಶದಂಚಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸತೊಸಗಿದೆ. ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಕಡಲಾಮೆಗಳು ಸಮುದ್ರಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಾರಣ ದಡ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಆಮೆಗಳು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತಿದೆ.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *