Header Ads
Header Ads
Header Ads
Breaking News

ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಕೇರಳದ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಓಣಂ ಆಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವೇದಂ ಆರೋಗ್ಯ ಅರ್ಯವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಓಣಂ ಆಚರಣೆ

ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹೂಗಳಿಂದ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಕೇರಳದ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಓಣಂ ಆಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆಲೆನ್ಸಿಯದಲ್ಲಿರುವ ವೇದಂ ಆರೋಗ್ಯ ಅರ್ಯವೇದ ಅಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೆ ಓಣಂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಅನೇಕ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ. ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಸಚಿನ್ ನಡ್ಕ, ಡಾ.ಅನುಷಾ ಸಚಿನ್,ರೋಬಿನ್, ಜೋಬಿ, ಪ್ರಿಬಿನ್ನ, ನೇತಾ, ಮತಿತ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು

Related posts

Leave a Reply