Header Ads
Header Ads
Header Ads
Breaking News

ವೇಗನ್ ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್‌ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಓಶಿಯನ್ ಪರ್ಲ್‌ನ ಸಾಗರ್ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯಗಳ ಸವಿರುಚಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೫ರಿಂದ ೨೦ರ ವರೆಗೆ ಚೈನೀಸ್ ಆಹಾರೋತ್ಸವ

 

ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಡಿಯಾಲ್‌ಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಓಶಿಯನ್ ಪರ್ಲ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಸಾಗರ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಗರದ ಕೊಡಿಯಾಲ್‌ಬೈಲ್‌ನ ನವಭಾರತ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಓಶಿಯನ್ ಪರ್ಲ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಸಾಗರ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೫ರಿಂದ ೨೦ರ ವರೆಗೆ ವೇಗನ್ ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Related posts

Leave a Reply