Header Ads
Header Ads
Header Ads
Breaking News

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಯ್‌ಘಂಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಐಸಿಟಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ 2ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *