Header Ads
Header Ads
Header Ads
Breaking News

ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಜನತೆ ಉಡುಪಿಯಾದ್ಯಂತ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಸಿಕಲ್ ನೈಟ್

ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಉಡುಪಿಯಾದ್ಯಂತ ಜನತೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಟಿಯ ಹೊಟೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವದ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ನಡೆದರೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ರಾಕ್ ಸಂಗೀತ, ಡಿಜೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿರುವ ಜನತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರು.

Related posts

Leave a Reply