Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Breaking News

ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿದೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ : ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅನೈತಿಕ ಚುಟವಟಿಕೆ

ಕಾರ್ಕಳ : ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಂತಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇತ್ತ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋದೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಣೂರುಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳ ಪಡುವ ಪುಲ್ಕೇರಿ ಬೈಪಾಸ್ ಸಮೀದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಇದೀಗ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *