Header Ads
Breaking News

ಮಂಜೇಶ್ವರ : ಗಡಿನಾಡ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬೆಳಕು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇರಿನ ತಾಯಿಬೇರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಡುಕಾಗದಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅರಿವುಗಳು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಸಿ.ಜಯರಾಮ ಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *